Jakie standardy muszą spełniać drzwi zewnętrzne?

12 maja 2022 Blog No Comments
drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa i komfortu domowników. Z tego powodu muszą spełniać określone standardy. Niektóre wynikają z przepisów prawa budowlanego, a inne po prostu świadczą o ich funkcjonalności. Nie bez znaczenia jest też ich estetyka. Wygląd drzwi zewnętrznych musi być odpowiedzią na preferencje domowników, ale powinien być też spójny z fasadą budynku. Jakie parametry wziąć pod uwagę przy ich zakupie? Poniżej podpowiadamy, jakie standardy cechują dobre drzwi zewnętrzne.

Jakie parametry mają znaczenie przy wyborze drzwi zewnętrznych?

Poza wyglądem istotne znaczenie przy wyborze drzwi zewnętrznych mają ich wymiary. Kwestie te regulują przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z nimi standardowe drzwi zewnętrzne nie mogą być węższe niż 90 cm ani niższe niż 200 cm. Wysokość ich progu nie może z kolei przekraczać 2 cm. Drzwi zewnętrzne powinny być wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż skrzydła powinny służyć przez co najmniej kilka lat.

Istotna jest również ich szczelność, która odpowiada za redukcję strat energii, a tym samym obniża koszty ogrzewania obiektu. Określa się ją na podstawie współczynnika przenikania ciepła. Co do zasady, im jest on niższy, tym bardziej szczelne są drzwi. Trzeba przy tym pamiętać, że na ograniczenie strat ciepła oprócz zastosowanych materiałów istotny wpływ ma też prawidłowy montaż drzwi. Co więcej, tę kwestię również regulują obowiązujące przepisy. Zgodnie z nimi współczynnik przenikania ciepła wynosi maksymalnie 1,3 W/(m2*K).

Oprócz izolacyjności termicznej ważnym parametrem jest izolacyjność akustyczna. Ma ona szczególne znaczenie dla domów zlokalizowanych w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub np. w pobliżu zakładów przemysłowych. W tym przypadku standardy również określają przepisy. Minimalny współczynnik akustyczny wynosi 30 dB. Im jest jednak wyższy, tym drzwi lepiej tłumią hałas. O bezpieczeństwie drzwi zewnętrznych świadczy natomiast sześciostopniowa klasa odporności na włamanie. Im skala jest wyższa, tym większa odporność.